Vele jaren al houden we een open vizier op de collegiale samenwerking met thuiszorgcollega's. Daarom nemen we sinds lang een actieve rol op binnen het SIT-Deinze (SamenwerkingsInitiatief). Gezien de recente wetgeving op de SEL's (Samenwerking Eerste Lijnszorg) wordt dit engagement omgebogen naar een rol die we met onze voorziening en in afstemming met de collega's uit Zorgnet Vlaanderen spelen in de nieuw opgerichte SEL-Gent. Dit is een samenwerkingsverband waarin o.a. mutualiteiten, huisartsen, thuiszorgdiensten, diensten voor thuisverpleging, dagverzorgingscentra, mantelzorgers, apothekers, de residentiële ouderenzorg, en ook de publieke zorgverlening (OCMW's) vertegenwoordigd zijn.

Eén van de doelen is om bv. thuiszorgcoördinatie tussen de verschillende partners te verbeteren. Dit vinden wij heel belangrijk in het zorgtraject dat door vele mensen wordt afgelegd.