Zorgprotocol III

Zorg of Zorgprotocol III is een vernieuwingsinitiatief in samenwerking met de overheid.

6 voorzieningen uit de regio (WZC Veilige Have in Aalter, WZC Leiehome in Drongen en ons WZC Sint-Vincentius) streven er met dit project naar om kwetsbare ouderen langer thuis te laten, mits de nodige ondersteuning. Samen met alle thuiszorgactoren en mantelzorgers zoeken we naar gepaste zorg. In Deinze bieden we ondermeer volgende werkvormen aan: fitclass, nachtopvang, ergo aan huis. Deelnemers aan het project moeten eerst geïncludeerd worden, m.a.w. aan bepaalde criteria voldoen.

Voor onze organisatie gaat het activiteitenaanbod door in de lokalen van CDV Markt op de Markt 96 te Deinze.