Doel
Tijdelijke periodes (bv. vakantie of ziekte van de zorgverlener) overbruggen, en de gebruiker nadien toelaten naar de vertrouwde omgeving terug te keren. Ook voor revalidatie na een ingreep kan men hiervan gebruik maken.

Praktische inlichtingen
Verschillende mutualiteiten bieden mogelijkheden tot tussenkomst. Contacteer steeds uw mutualiteit voor de recentste voorwaarden en tarieven.
De kamer wordt volledig bemeubeld aangeboden.
Naast rechtstreeks contact met onze medewerkster kun u ook steeds online informatie opvragen over de bezetting van een kortverblijfkamer via het Digitaal Kortverblijf netwerk Oost-Vlaanderen. De informatie hierop is echter niet bindend. U moet steeds een definitieve bevestiging krijgen van onze eigen sociale dienst.
Het kortverblijf is geïntegreerd in ons woonzorgcentrum (WZC). De zorgbehoevende oudere kan gebruik maken van alle faciliteiten van het WZC. Kortverblijf staat open voor iedereen die ouder is dan 65 jaar, ongeacht de zorggraad. Kortverblijf kan gedurende maximaal 90 dagen per jaar, met een limiet van 60 aaneensluitende dagen.

Doelstelling van kortverblijf
(definitieve) opname in een woonzorgcentrum zo lang mogelijk uitstellen.
Een eerste kennismaking met de werking van een woonzorgcentrum.
De draagkracht van de mantelzorger helpen ondersteunen.

Kortverblijf biedt de mantelzorger ondersteuning:
- Wanneer de mantelzorger zelf tijdelijk de zorg niet kan opnemen, bijvoorbeeld wegens hospitalisatie
- Ter ondersteuning van de mantelzorger
- Tijdens een herstelperiode na hospitalisatie

Dagprijs : €75,77