" Huis 120 " is een intersectoraal zorgproject uit de regio Deinze. 

Het is een antwoord op de steeds groeiende vraag naar een gepaste zorgvorm voor personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel ("NAH") door ongeval, infarct, enz... In samenwerking met vzw De Heide werd een gedecentraliseerd arbeidszorgatelier, een aanmeldpunt voor personen met NAH en een gedecentraliseerd woonproject opgericht.

Dit heeft als doel volwassen personen met NAH in de regio van Deinze een lokaal aanmeldpunt te geven zodat ze onmiddellijk naar de gepaste zorg binnen het Lokaal Dienstencentrum De Bosrank of andere vormen van zorg kunnen worden toegeleid.

Huis120

 

" Huis 151 " 

Dit nieuwe project voor 6 personen is opgestart, door en in samenwerking met vzw De Vierklaver, in het voormalige Zusterhuis.

 

Vanaf juli 2021 is het " Huis 52B ", eveneens voor 6 personen, een bijkomend aanbod naast onze campus.

Het wordt eveneens door vzw De Heide / vzw De Vierklaver geƫxploiteerd.

 

 

Contactgegevens
Huis ten Bosse 120
Ten Bosse 120, 9800 Deinze
Tel. : 0492 27 06 20

Aanmeldpunt :
Lokaal Dienstencentrum De Bosrank, Ten Bosse 150, 9800 Deinze
Tel. : 09 387 79 34 of 09 381 08 08
Contactpersoon : Mevr. Ellen De Coster

De Heide vzw, Industriepark 6, 9820 Merelbeke
Tel. : 09 252 28 96 - Fax : 09 252 53 63
www.deheidevzw.be

Netwerk NAH Deinze.
Huis Ten Bosse 120 vormt een onderdeel van het nieuw gevormde Netwerk NAH Deinze, waar het de bedoeling is om hiaten in de regionale dienstverlening rond NAH te detecteren, en om de verschillende partners beter te leren kennen. Zo zijn er medewerkers of directies aanwezig vanuit het Dienstverleningscentrum H. Hart, het Dienstencentrum Ter Kouter, vanuit het Platform HINT, en zijn er enkele zeer dynamische betrokken familieleden van mensen met NAH aanwezig om bijkomende initiatieven op het spoor te zetten. Er bestaat een traject voor mensen met NAH die een vraag naar zorg en/of wonen stellen, dat schematisch werd uitgewerkt.