Nachtopvang

Nachtopvang vangt de oudere op die omwille van diverse redenen de nacht niet alleen kan doorbrengen. Overdag gaat hij/zij terug naar de eigen thuisomgeving. Avondmaal, avondzorg (hulp bij aan- en uitkleden), nachttoezicht zijn in de prijs inbegrepen. Ochtendzorg gebeurt door thuisverpleegkundigen.

Zorg of Zorgprotocol III is een vernieuwingsinitiatief in samenwerking met de overheid.

6 voorzieningen uit de regio (WZC Veilige Have in Aalter, WZC Leiehome in Drongen en ons WZC Sint-Vincentius) streven er met dit project naar om kwetsbare ouderen langer thuis te laten, mits de nodige ondersteuning. Samen met alle thuiszorgactoren en mantelzorgers zoeken we naar gepaste zorg. In Deinze bieden we ondermeer volgende werkvormen aan: fitclass, nachtopvang, ergo aan huis. Deelnemers aan het project moeten eerst geïncludeerd worden, m.a.w. aan bepaalde criteria voldoen.

Het huidige protocol loopt tot 2023 en heeft een aantal nieuwe klemtonen gekregen.

Voor onze organisatie gaat het activiteitenaanbod door in de lokalen van CDV Markt op de Markt 96 te Deinze.