Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius

icon

Zorg op maat

We zijn een voorziening die verschillende zorgvormen aanbiedt, in een rijk spectrum. Door hier een samenspel van te maken, proberen we samen met de thuiszorg en andere actoren [meer ...]
icon

Tewerkstelling

Het woon- en zorgcentrum is een belangrijke werkgever in de regio. Solliciteer elektronisch door uw CV te sturen.  Download ook het inlichtingenblad en stuur het ons degelijk ingevuld door. [meer...]
icon

Vrijwilligers

We werken met vele vrijwilligers, in verschillende doelgroepen : animatie & cafetaria, bezoek aan eenzame ouderen, bemanning winkeltje onthaal, receptionist en ook [meer ...]
icon

Zorgnet Vlaanderen

We zijn een Caritas-voorziening, met Congregationele roots, die zich als actief lid van Zorgnetvlaanderen profileert door het netwerk waarin we opereren dagelijks [meer ...]

directeur_smallGeachte lezer,
Deze website staat nu al weer een heel tijdje online. Elke maand zijn er wel nieuwsjes te bespeuren. Vooral in de kalender-krant van het Lokaal Dienstencentrum De Bosrank. Maar ook de wijzigende informatie in de randbalken blijft boeiend genoeg om af en toe onze website te consulteren. Treffend in de voorbije maanden is het effect van deze website op nieuwe bezoekers en cliënten, maar ook en vooral op nieuwe kandidaat-medewerkers die de site eerst van boven tot onder analyseren om dan elektronisch hun kandidatuur en c.v. in te dienen.
Veel leesgenot !
Ludo Timmermans,
Algemeen Directeur.     en français in english auf deutsch
     

alt

Internationale samenwerking

VlagEuropaOnze voorziening speelt in het overleg "Oost-Europese projecten" binnen Zorgnet Vlaanderen en Caritas Vlaanderen een actieve rol. Vanuit deze samenwerking participeren we aan een 3-jarenproject om in Bosnië (vanuit Sarajevo) een aantal trainers op te leiden die op hun beurt mensen in de zorg (ziekenhuizen, residentiële- en thuiszorg) zullen vormen rond nieuwe inzichten in palliatieve zorg en methodologie. Dit project wordt gefinancierd vanuit de Vlaamse Gemeenschap. [meer ...]
icon

Zorgprotocol III

Onze voorziening diende samen met 2 andere woonzorgcentra uit de regio (WZC Leiehome te Drongen en WZC Veilige Have te Aalter) een project in om kwetsbare ouderen langer thuis te houden.Ondertussen loopt het Protocol 3 redelijk van stapel. Ongeveer 33 mensen zijn "geïncludeerd", nemen dus deel, en er zijn een aantal wachtenden voor het project.. [meer...]

Nachtopvang

Zoals hiernaast onder “ZP3” reeds aangehaald, is de module nachtopvang nu volledig actief binnen ZP3. De 2 in 2009 afgewerkte kamers voor nachtopvang worden op zeer regelmatige wijze ingezet in het zorgcontinuüm tussen thuiszorg en residentiële zorg. Er is zowel mogelijkheid om mensen met een dementieel probleem op te vangen binnen een meer beveiligde omgeving als andere ouderen. [meer ...]

Huis 120 & sponsors

Huis 120 is een intersectoraal zorgproject uit de regio Deinze. Het is een antwoord op de steeds groeiende vraag naar een gepaste zorgvorm voor personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel ("NAH") door ongeval, infarct, enz... In samenwerking met vzw De Heide werd een gedecentraliseerd arbeidszorgatelier, een aanmeldpunt voor personen met NAH en een gedecentraliseerd woonproject opgericht. [meer ...]
icon

GPS 2021

In het najaar van 2010 (25-26/11) organiseerde Zorgnet Vlaanderen een congres dat als mijlpaal gefungeerd heeft. De toekomst van de ouderenvoorzieningen in Vlaanderen werd er op de kaart gezet; de problemen in het licht gesteld en ook mogelijkheden tot oplossing aangereikt. We zijn bijzonder blij te weten dat de bakens die op het vorige congres in 2001 [meer ...]