Woonzorgcentrum Sint-Vincentius

icon

Zorg op maat

We zijn een voorziening die verschillende zorgvormen aanbiedt, in een rijk spectrum. Door hier een samenspel van te maken, proberen we samen met de thuiszorg en andere actoren [meer ...]
icon

Tewerkstelling

Het woon- en zorgcentrum is een belangrijke werkgever in de regio. Solliciteer elektronisch door uw CV te sturen.  Download ook het inlichtingenblad en stuur het ons degelijk ingevuld door. [meer...]
icon

Vrijwilligers

We werken met vele vrijwilligers, in verschillende doelgroepen : animatie & cafetaria, bezoek aan eenzame ouderen, bemanning winkeltje onthaal, receptionist en ook [meer ...]
icon

Zorgnet Vlaanderen

We zijn een voorziening met congregationele roots, die zich als actief lid van Zorgnet Vlaanderen profileert door het netwerk waarin we opereren dagelijks [meer ...]

directeur_smallGeachte lezer,
Deze website staat nu al weer een heel tijdje online. Elke maand zijn er wel nieuwsjes te bespeuren. Vooral in de kalender-krant van het Lokaal Dienstencentrum De Bosrank. Maar ook de wijzigende informatie in de randbalken blijft boeiend genoeg om af en toe onze website te consulteren. Treffend in de voorbije maanden is het effect van deze website op nieuwe bezoekers en cliënten, maar ook en vooral op nieuwe kandidaat-medewerkers die de site eerst van boven tot onder analyseren om dan elektronisch hun kandidatuur en c.v. in te dienen.
Veel leesgenot !
Ludo Timmermans,
Algemeen Directeur.     en français in english auf deutsch
   

Jobstudenten

Voor de vakantieperiode werven wij heel wat jonge medewerkers aan. De aanwervingsperiode wordt in de paasvakantie afgerond. Ook is het voor sommige beroepsgroepen mogelijk als jobstudent te werken in de loop van het jaar (onder meer weekends). Lees er hier meer over.

Internationale samenwerking

VlagEuropaOnze voorziening is geëngageerd in Europese samenwerkingsverbanden en speelt daarin een actieve rol.

Zorgprotocol III

Onze voorziening werkt met 2 andere woonzorgcentra uit de regio (WZC Leiehome te Drongen en WZC Veilige Have te Aalter) samen aan een project om kwetsbare ouderen langer thuis te houden. Ongeveer 33 mensen zijn hierbij betrokken.
De hoofdmoot bestaat uit een bezoek in het woonzorgcentrum voor activatie, mobilisatie en socialisatie. Een aantal onder de geïncludeerden doen een beroep op de module Nachtopvang.

Nachtopvang

Onze kamers voor nachtopvang worden ingezet in het zorgcontinuüm tussen thuiszorg en residentiële zorg. Er is zowel mogelijkheid om personen met dementie op te vangen binnen een veilige omgeving, evenals andere ouderen. Nachtopvang vangt de oudere op die omwille van diverse redenen de nacht niet alleen kan doorbrengen. Overdag gaat hij/zij terug naar de eigen thuisomgeving. Avondmaal, avondzorg (hulp bij aan- en uitkleden), nachttoezicht zijn in de prijs inbegrepen. Ochtendzorg gebeurt door thuisverpleegkundigen.

Huis 120 & sponsors

Huis 120 is een intersectoraal zorgproject uit de regio Deinze. Het is een antwoord op de steeds groeiende vraag naar een gepaste zorgvorm voor personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel ("NAH") door ongeval, infarct, enz...
In samenwerking met vzw De Heide werd een gedecentraliseerd arbeidszorgatelier, een aanmeldpunt voor personen met NAH en een gedecentraliseerd woonproject opgericht. [meer ...]